Atletiekclub Vereniging Toekomst

Maak kennis met een Gouden Jeugdclub

Verzekering

Als lid van AVT ben je verzekerd.

Er zijn 3 soorten verzekeringen:

A. Clubs en vergunningshouders (sportbeoefenaars) (polis nr. 45.045.885)

Deze polis voorziet in:

    a) een dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de schade aan derden;
    Wie en wat is verzekerd? De overeenkomst waarborgt de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden wegens aan derden toegebrachte schade ingevolge de verzekerde activiteiten
    b)de verzekering tegen lichamelijke ongevallen Onder lichamelijk ongeval dient te worden verstaan, een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorza(a)k(en) vreemd is (zijn) aan het organisme van het slachtoffer.


B. Niet-vergunningshouders (sportbeoefenaars) (polis nr. 45.045.893)

Deze polis voorziet in de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen van de niet-vergunningshouders sportbeoefenaars.


C. niet-sportbeoefenaars (polis nr. 45.105.979)

Deze polis waarborgt dezelfde dekking als deze voorzien in de polissen nrs. 45.045.885 en 45.045.893.


D. WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL?

Vul het formulier in 'Aangifteformulier Lichamelijke Ongevallen Ethias' . Je kan dit formulier downloaden op deze pagina (zie onder). Deel A zelf invullen, deel C laten invullen door de dokter.
Bezorg dit formulier aan het AVT secretariaat (dat mag per post of ingescand via mail). Het secretariaat doet aangifte bij Ethias en bezorgt je het dossiernummer. Daarna verloopt alle verdere communicatie (met vermelding van het dossiernummer) rechtstreeks tussen Ethias en jou. Je bewaart alle onkosten en zodra je van hen info krijgt dat het dossier in orde is, kan je de kosten bij hen indienen.

Detail uitleg Verzekeringen Aangifteformulier Lichamelijke Ongevallen Ethias